English Italian Polish Spainish Romanian Romanian

VTeCOACH jest narzędziem służącym poprawie relacji interpersonalnych oraz rozwojowi wewnętrznemu wykorzystującym metodę coachingu.

Idea coachingu opiera się na wykorzystaniu ciągłych interakcji między coachem a jego podopiecznym dla doskonalenia relacji interpersonalnych, wzrostu jakości działań oraz pogłębiania samowiedzy podopiecznego.

Coaching pomaga w skutecznym osiąganiu pożądanych rezultatów w życiu prywatnym, pracy, otoczeniu biznesowym… Dzięki niemu możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników i poprawa jakości życia. Zasady coachingu umożliwiają poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla tych samych problemów, co umożliwia efektywniejsze osiąganie konkretnych celów, i w konsekwencji pozwala na przyspieszenie naszego rozwoju osobistego i wzrost poczucia własnej wartości.

Lifelong Learning Programme

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.