English Italian Polish Spainish Romanian Romanian

Krok 1

Samowiedza jest pojęciem wykorzystywanym w psychologii dla opisania informacji, którą jednostka uzyskuje, odpowiadając na pytanie “kim jestem”? Odpowiedź na to pytanie wymaga ciągłej samoświadomości i samooceny.

Narzędzie, z którego korzystasz ma pomóc ci w poznaniu samego siebie. Jeśli będziesz postępował według określonych wskazówek, będziesz w stanie lepiej zrozumieć, jaki jesteś w następujących sytuacjach:

  • Jak angażujesz się w pracę grupową
  • Jakie masz nastawienie do uczenia się
  • Jak wykorzystujesz swoją kreatywność i innowacyjność?

Pierwszy etap składa się z odpowiedzi na szereg pytań dotyczących tych umiejętności. Następnie potrzebny będzie udział twoich kolegów i przyjaciół, a także nauczycieli i wykładowców, którzy będą odpowiadać na te same pytania, dotyczące twojej osoby. Uzyskane rezultaty pozwolą ci na zdobycie cennych informacji i wzrost samowiedzy.

Zwiększanie samoświadomości wymaga uzyskania dodatkowych opinii, informacji zwrotnych od innych osób. Na tym właśnie polega idea „oceny 360 stopni”. Patrząc na siebie w lustrze i odpowiadając na zadane pytania, uzyskujesz również opinie na swój temat od osób będących wokół ciebie.

Oferowane narzędzie pozwoli ci na zrozumienie, co dla ciebie oznaczają uzyskane wyniki samooceny, a także zachęcą cię do przejścia do następnego etapu.

Etap 2: przejmowanie kontroli i przyjmowanie pomocy

“Pomocy, potrzebuję kogoś. Pomocy, nie kogokolwiek” (The Beatles, Help)

To narzędzie udostępni ci poradnik z szeregiem rad i zasobów, ułatwiających i pomagających w interpretowaniu rezultatów oceny 360-stopniowej.

Znajdują się tutaj filmy wyjaśniające proces oceny 360 stopni, korzyści płynące z tej oceny i wyjaśnienia jak wykorzystać jej wyniki w sposób praktyczny.

Ten zestaw zasobów będzie także bardzo pomocny w momencie, gdy ukończysz ostatni etap proponowany przez nasze narzędzie.

Etap 3: tworzenie planu

Ostatni etap związany jest ze stawianiem sobie celów i tworzeniem planu. Teraz VTeCOACH znowu zada ci parę ważnych pytań, na które musisz odpowiedzieć. Rezultaty twojej wcześniejsze oceny będą służyły jako wskazówka do dalszych działań.

Ten składnik VTeCOACH nazywa się coachingiem.

“Coaching jest procesem rozwoju osobistego, podczas którego jednostki (klienci) otrzymują wsparcie podczas procesu uczenia się tego, jak czynić postępy w swoim życiu, pokonując przeszkody i (lub) osiągając osobiste lub zawodowe cele. Poprzez szczegółowe badania i pytania, osoby zaangażowane w ten proces są zachęcane do poznawania własnego ja, przez co odkrywają odpowiedzi lub nowe drogi postępowania. Istotne jest jednak to, że coach (trener) nigdy nie prowadzi podopiecznego “za rękę”, ani też nie mówi mu wprost co ma robić. Jeśli jesteś zdeterminowany, by osiągnąć swój cel, to przede wszystkim musisz mieć pełną świadomość swojej obecnej sytuacji, a więc innymi słowami: musisz wiedzieć, z jakiego punktu zaczynasz. Motywacja jest definiowana jako proces, który rozpoczyna, kieruje i podtrzymuje zachowanie zorientowane na cele. Inaczej mówiąc, jest tym co sprawia, że działamy. Samozmotywowani ludzie robią to, co należy, bez zewnętrznego wpływu innych osób lub sytuacji. Mogą oni znaleźć powód i siłę do ukończenia zadania - nawet trudnego – bez zagrożenia, że zrezygnują oraz konieczności,a by ktoś ich do tego zachęcał. Powód twojego działania musi być na tyle silny, by mógł cię inspirować. Z drugiej strony, musi być on realistyczny.”

Tak więc ten etap umożliwi ci przekształcenie twojej motywacji w konkretny plan działania. Gdy ukończysz to zadanie, następny krok należy już wyłącznie do ciebie…

Idź, by dokonać zmian w swoim życiu…

Ale pamiętaj o tym, by zdać relację z tego, jak ci poszło. Nie martw się i nie wstydź, jeśli musisz wszystko znowu zacząć od początku.

View VteCoach User Guide from here.

User guide video